Menu Analiza potreb v 7 državah

Leta 2016 smo imeli v projektu »Managing Money« razgovore z 28 pedagogi in strokovnjaki finančnega izobraževanja v Belgiji, Nemčiji, na Nizozemskem, Norveškem, v Veliki Britaniji, Sloveniji in Švici , da bi raziskali uporabnost virov in obstoječe učne literature za boljšo razumevanje ciljne skupine in sam učni pristop. Rezultat je poročilo, ki je plod evropskega sodelovanja po prizadevanju kateri ukrepi so najbolj učinkoviti na področju finančnega izobraževanja. Dokument se razteza na načelih politike, ki jih je Evropska komisija sporočila v letu 2007.

Ta dokument bo nosilec odločanja v izobraževanju odraslih, socialnega varstva in izobraževanja potrošnikov, kot tudi drugim zainteresiranim bralcem s posodobljeno sliko finančne pismenosti:
Ali obstajajo okviri in učni načrti za izgradnjo finančne pismenosti? Kateri nacionalni programi, so bili implementirani in kako, npr. »WikiFin« na Nizozemskem? Katere vrste učnih gradiv so na voljo na spletu? Poročilo bo vsebovalo tudi pregled organizacij in institucij iz različnih pokrajin, ki oblikujejo finančno izobraževanje v naših sedmih partnerskih državah (lokalno, regionalno ali nacionalno).

Kako citirati to poročilo:
Tannhäuser, A.-C. & Bick, M. (2017). How to Manage Money? Exploring Needs for Financial Literacy & Education of Adults in 7 European Countries. Available from http://managing-money.eu/needs-analysis-in-7-countries/

Kako upravljati z denarjem? Raziskovanje potreb za finančno pismenost in izobraževanje odraslih v 7 evropskih državah.

#finlit